Požární hliníkové konstrukce

ATECH Bohemia a.s. vyrábí požární hliníkové uzávěry stavebních otvorů. Protipožární prosklené / plné hliníkové konstrukce (fasády, stěny, výkladce okna a dveře) zabezpečují nehořlavost daného prostoru po stanovenou dobu. Splňují bezpečnostní požární nároky pro daný požární prostor a legislativní předpisy.
Současně s výrobou a montáží protipožárních automatických dveří, výkladců, stěn, dveří a oken zajišťujeme i kvalifikované poradenské služby.
Požární konstrukce vyrábíme z hliníkových profilů systému Aluprof. Hliníkové profily Aluprof jsou certifikované s požární odolností do EW 15 a do EI 60. Požární konstrukci je možno zasklít požárně odolným sklem nebo požární plnou výplní.

Rámové protipožární konstrukce


Rámové požárně odolné konstrukce se používají na výrobu oken, dveří, dělících stěn a jejich kombinací. Systém Aluprof  zahrnuje profily s přerušeným tepelným mostem pro vnější požárně odolné konstrukce, ale i neizolované profily pro vnitřní požární konstrukce.
Rozměry a členění stěn a dveří jsou řešeny dle požárně klasifikačního osvědčení. Požárně odolné okno je možno vyrobit pouze jako pevné. Požární dveře mohou být jednokřídlé či dvoukřídlé vybavené samozavíračem a mohou být také provedeny jako kouřotěsné. Dveře mohou být dále vybaveny panikovým kováním nebo automatickým ovládáním napojeným na EPS (elektronický požární systém).
Celý výrobní program je v souladu s platnou legislativou ošetřen certifikáty a atesty platnými na území České republiky.
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.